Клещи плоскоусти с 2-комп.изолация Има 2 продукта.