Професионални и хоби машини за боядисване Няма продукти в тази категория

Професионални и хоби машини за боядисване

машини за боядисване; машини за пръскане на шпакловки, текстури, хидроизолации, огнезащитни покрития, полиуретани, пяни, мазилки, лепила, помпи за трансфер на флуиди, машини за пръскане на двукомпонентни материали, машини за полагане на пътни маркировки, на паркинги, игрища, градини; полеви маркировки; цялостни решения при бояджийски и довършителни дейности в промишлеността и строителството.

машини за безвъздушно боядисване, машини за безвъздушно шпакловане,...  Още

машини за боядисване; машини за пръскане на шпакловки, текстури, хидроизолации, огнезащитни покрития, полиуретани, пяни, мазилки, лепила, помпи за трансфер на флуиди, машини за пръскане на двукомпонентни материали, машини за полагане на пътни маркировки, на паркинги, игрища, градини; полеви маркировки; цялостни решения при бояджийски и довършителни дейности в промишлеността и строителството.

машини за безвъздушно боядисване, машини за безвъздушно шпакловане, машини за шлайфане на стени и тавани и инструменти.

Машини за безвъздушно боядисване, машини за безвъздушно полагане на покрития, машини за пръскане на шпакловки, машини за полагане на пътна маркировка, машини за полагане на полева маркировка, машини за полагане маркировка на паркинги, игрища, градини и др.

Професионални инструменти за механизирано фугиране и шпакловане на гипсокартон, инструменти за подаване на шпакловка и залепване на фугираща лента Automatic Taper, инструменти за обработка на равнинни фуги и ъгли, инструменти за пълнене на ъгли, инструменти за заглаждане на равнинни фуги, външни и вътрешни ъгли.

Машини за шлайфане на стени и тавани ( гипсокартон, мазилки, шпакловки), машини за шлайфане на стени, тавани и бетон, машини за пердашене на мазилки ( електрически пердашки за заглаждане на шпакловки и мазилки снабдени с воден инжектор), универсални машини за бетон.

Машини с многостранно приложение за пръскане безвъздушно и с въздушна асистенция на бои и покрития.

Машини  за  безвъздушно боядисване и полагане на покрития и пръскане с въздушна асистенция на бои и покрития.

Скрий